Besmanet 7:2 – Arninge centrum

Fastigheten Arninge centrum med beteckningen besmanet 7:2 är en handelsbyggnad uppförd 1982. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 10 000 kvm där Jiben genomförde till- och ombyggnation i etapper. Projektet berör fasadarbeten, grundförstärkningar samt butiksanpassningar i två plan.

Projektet genomförs som totalentreprenad.

Arninge, 2021.

Projektfakta

Projektnamn:

Besmanet 7:2 – Arninge centrum

Beställare:

Genesta

Byggperiod:

2021 - 2022

Entreprenadsform:

Totalentreprenad

Plats:

Arninge C

Byggtid:

12 månader