ÅTERBRUK

Att efterfrågan på återbrukade produkter är större än utbudet fascinerar, inspirerar och gör oss glada!

Genom något så enkelt som en återbruksinventering kan vi tillsammans med beställare och underleverantörer öka medvetenheten och bidra till förändring. Tanken bakom återbruket är baserat på delmålet 12.5 i de globala målen framtaget av FN:s utvecklingsprogram, UNDP. Delmål 12.5 innebär att till 2030 minska mängden avfall markant genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Tillsammans med våra externa partners och experter för återbruk kan detta realiseras och utföras enkelt i praktiken - att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.

Kv. Städet 9

Grönstedtska palatset, även kallat Vinlagret, är en byggnad vid Norra station i Vasastan. Jiben fick här förtroendet att utföra projektering och produktion av en ny hyresgästanpassning för ett kontor om nästan 3000 kvm. Under projektets gång brukade hyresgästen lokalen vilket alltid gör projektet mer spännande!

Projektet genomfördes som totalentreprenad i samverkan.

Stockholm, 2020.

Läs mer