ÅTERBRUK

Att efterfrågan på återbrukade produkter är större än utbudet fascinerar, inspirerar och gör oss glada!

Genom något så enkelt som en återbruksinventering kan vi tillsammans med beställare och underleverantörer öka medvetenheten och bidra till förändring. Tanken bakom återbruket är baserat på delmålet 12.5 i de globala målen framtaget av FN:s utvecklingsprogram, UNDP. Delmål 12.5 innebär att till 2030 minska mängden avfall markant genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Tillsammans med våra externa partners och experter för återbruk kan detta realiseras och utföras enkelt i praktiken - att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.

Curanten

I den nyproducerad fastigheten Curanten fick Jiben förtroendet att göra entrén. På entréplan möts man av en lugn miljö mitt i den öppna hisshallen. Hallen är till stor del klädd i specialtillverkade gustafspaneler i ett cortenlaminat vilket ger ett vackert och starkt intryck.

Utfördes i totalentreprenad.

Sickla, 2020.

Läs mer