CERTIFIERAT BYGGANDE

För att säkerställa att vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete ligger på en hög nivå är vi även certifierade enligt Stockholm Byggmästareförenings verksamhetssystem BKMA, vilket är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.

Varje företag bygger sitt system utifrån BKMA-systemets krav så att det passar den egna
verksamheten och en bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och
arbetsmiljölagen. Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget
uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

KVALITET

BKMA-certifieringen innebär att den färdiga produkten innehåller hög teknisk kvalitet och att projektet blir väl dokumenterat. Vi lämnar ifrån oss egenkontroller som motsvarar samhällets krav på kontroll vid byggande som omfattar vad som kontrolleras, vem som kontrollerar, mot vad kontrollen görs, hur kontrollen sker och resultatet av kontrollen.

MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

Som BKMA-certifierat företag arbetar vi också aktivt för en minskad negativ miljöpåverkan bland annat genom att göra medvetna produkt- och materialval. Systemet säkerställer även att vi har rutiner för att alla medarbetare ska ha en god och säker arbetsmiljö.