VÅR HISTORIA

Jiben grundades 2015 söder om Stockholm, sedan dess har mycket hänt och företaget har stadigt vuxit. Idag är vi hela 30 anställda, som alla med sin personlighet och tidigare yrkeserfarenhet från branschen bidrar! Genom åren har vi samlat på oss en stor kunskapsbas, arbetat fram rutiner och aktivt följt med i utvecklingen för att bli ett modernt byggbolag.

Vi har lärt oss förstå vikten av våra kunder - att utföra våra projekt med kunden i fokus där behov och önskemål i kombination med vår yrkeskunskap ger ett lyckat projekt.
Jiben tillhandahåller och samordnar de yrkesgrupper och leverantörer som är nödvändiga för projekt, från start till färdigställande, en totalentreprenör helt enkelt.

Vi är medlemmar i Stockholms byggmästareförening, byggföretagen, schyssta byggare, arbetar enligt certifieringssystemet BF9K och följer färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor.

Kv. Grävlingen 12

Fastighet Kv. Grävlingen 12 är belägen i skärningspunkterna mellan Regeringsgatan-Malmskillnadsgatan och Jakobsbergsgatan – Mäster Samuelsgatan, Stockholm. Fastigheten innehåller i huvudsak kontor – handel och bostäder fördelat på 11 plan med en total yta av ca 43 500 m2. Projektet omfattade grundförstärkning, betongarbeten och hyresgästanpassningar i flera delprojekt.

Projektet utfördes i samverkan.

Stockholm, 2017.

Läs mer