VÅR HISTORIA

Jiben grundades 2015 söder om Stockholm, sedan dess har mycket hänt och företaget har stadigt vuxit. Idag är vi hela 30 anställda, som alla med sin personlighet och tidigare yrkeserfarenhet från branschen bidrar! Genom åren har vi samlat på oss en stor kunskapsbas, arbetat fram rutiner och aktivt följt med i utvecklingen för att bli ett modernt byggbolag.

Vi har lärt oss förstå vikten av våra kunder - att utföra våra projekt med kunden i fokus där behov och önskemål i kombination med vår yrkeskunskap ger ett lyckat projekt.
Jiben tillhandahåller och samordnar de yrkesgrupper och leverantörer som är nödvändiga för projekt, från start till färdigställande, en totalentreprenör helt enkelt.

Vi är medlemmar i Stockholms byggmästareförening, byggföretagen, schyssta byggare, arbetar enligt certifieringssystemet BKMA och följer färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor.

Kv. Riddaren

I slutet på 2018 fick Jiben möjligheten att arbeta med en utbyggnad av fastigheten Riddaren i markplan. I samband med detta utfördes även fasadrenoveringar och hyresgästanpassningar. Projektet utfördes i två faser, i och med fastighetens läge påverkades ett större område av ombyggnationen, man fick bland annat samverka med SL för optimalt utförande och så liten påverkan på omgivningen som möjligt.

Projektet utfördes som totalentreprenad i samverkan.

2021, Stockholm.

Läs mer