VÅR HISTORIA

Jiben grundades 2015 söder om Stockholm, sedan dess har mycket hänt och företaget har stadigt vuxit. Idag är vi hela 30 anställda, som alla med sin personlighet och tidigare yrkeserfarenhet från branschen bidrar! Genom åren har vi samlat på oss en stor kunskapsbas, arbetat fram rutiner och aktivt följt med i utvecklingen för att bli ett modernt byggbolag.

Vi har lärt oss förstå vikten av våra kunder - att utföra våra projekt med kunden i fokus där behov och önskemål i kombination med vår yrkeskunskap ger ett lyckat projekt.
Jiben tillhandahåller och samordnar de yrkesgrupper och leverantörer som är nödvändiga för projekt, från start till färdigställande, en totalentreprenör helt enkelt.

Vi är medlemmar i Stockholms byggmästareförening, byggföretagen, schyssta byggare, arbetar enligt certifieringssystemet BF9K och följer färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor.

Kv. Städet 9

Grönstedtska palatset, även kallat Vinlagret, är en byggnad vid Norra station i Vasastan. Jiben fick här förtroendet att utföra projektering och produktion av en ny hyresgästanpassning för ett kontor om nästan 3000 kvm. Under projektets gång brukade hyresgästen lokalen vilket alltid gör projektet mer spännande!

Projektet genomfördes som totalentreprenad i samverkan.

Stockholm, 2020.

Läs mer