KLIMATNEUTRAL LEVERANTÖRSKEDJA

Att planera, bygga och leverera med en lägre klimatpåverkan där vi anpassar byggandet till ett förändrat klimat är av högt värde och prioritet för oss på Jiben.

Vi tar vårt ansvar för miljön men är samtidigt med att utvecklar - att byggsektorn är en fyrkantig branch är inget nytt, men nu har vi en möjlighet att kliva utanför boxen och visa att förändring är något positivt - både nu och för en bevarad framtid.

Jiben har därför ett mål om att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till år 2045. Till 2030 har vi ett delmål att halvera vår klimatpåverkan, jämfört med basår 2015.

För att vi ska nå våra satta mål de kommande åren vill vi öka medvetenheten hos våra leverantörer genom att börja ställa om till ett klimatsmart byggande. Vi vill även uppmana våra leverantörer att sätta ambitiösa och nåbara klimatmål, ge förslag på klimatsmarta lösningar och hjälpa till med lösningar genom klimatinformation på produkter och tjänster genom klimatkalkyler, LCA eller EPD.

Vi vill ge oss själva, våra beställare och vår framtid en möjlighet till förutsättningar med klimatneutral drift. Följ med oss, och gör detsamma!

Elektra 11

Nyproduktion av industribyggnad om en yta ca 4000 m2 i 4st plan varav plan 1 och 2 är markplan samt plan 3 och 4 är entresolplan tillhörande varje lokal.
Miljöbyggnad silver.

Läs mer