SAMVERKAN

Att möta kundens förväntningar

Största framgång med samverkan får man genom att arbeta i tidiga skeden och specificera projektet tillsammans där alla bidrar med sina erfarenheter och kompetens.

Byggandet blir alltmer komplext på grund av nya krav och en snabb teknisk utveckling. Tidigare kunde erfarna projektledare/konsulter med flera hålla ihop även komplexa projekt på egen hand. Sanningen idag är att ingen enskild person i byggprocessen kan ha all kunskap som behövs för att lyckas med ett helt bygg- eller fastighetsprojekt. Konsekvensen har i Sverige blivit skenande kostnader, ojämn kvalitet, svårt att hålla tider med mera.

Ett bygg- eller anläggningsprojekt involverar många intressenter från hyresgäst, byggherre, arkitekt, konsulter, entreprenör, installatörer till leverantörer så för att lyckas krävs istället samverkan/partnering där alla bidrar med sina erfarenheter, kompetenser och specialistkunnande på respektive område för att projektet inte bara skall lyckas utan där man även överträffar kundens/byggherrens förväntningar.

Jiben i samverkan: Där man arbetar i förtroende med respekt för varandra, har gemensam ekonomi och öppna böcker och där man med gemensamma insatser lyckas hålla eller underskrida budget och tider till utlovad kvalitet.

Tveka inte på att höra av er så berättar vi mer!

Waterfront – Novamedia

Jiben valdes 2019 till samarbetspartner för att utföra en hyresgästanpassning med kvarvarande hyresgäst. Lokalen på 3000 kvm skulle genomgå en omfattande ombyggnad för att ändra dess funktion och effektivisera ytorna på bästa sätt. Projektet utfördes i 9 deletapper för att kund fortsatt skulle kunna bruka lokalen under renoveringen.

I juni stod de ombyggda lokalerna färdiga för inflyttning. Projektet utfördes som totalentreprenad.

Stockholm, 2020.

Läs mer