SAMVERKAN

Att möta kundens förväntningar

Största framgång med samverkan får man genom att arbeta i tidiga skeden och specificera projektet tillsammans där alla bidrar med sina erfarenheter och kompetens.

Byggandet blir alltmer komplext på grund av nya krav och en snabb teknisk utveckling. Tidigare kunde erfarna projektledare/konsulter med flera hålla ihop även komplexa projekt på egen hand. Sanningen idag är att ingen enskild person i byggprocessen kan ha all kunskap som behövs för att lyckas med ett helt bygg- eller fastighetsprojekt. Konsekvensen har i Sverige blivit skenande kostnader, ojämn kvalitet, svårt att hålla tider med mera.

Ett bygg- eller anläggningsprojekt involverar många intressenter från hyresgäst, byggherre, arkitekt, konsulter, entreprenör, installatörer till leverantörer så för att lyckas krävs istället samverkan/partnering där alla bidrar med sina erfarenheter, kompetenser och specialistkunnande på respektive område för att projektet inte bara skall lyckas utan där man även överträffar kundens/byggherrens förväntningar.

Jiben i samverkan: Där man arbetar i förtroende med respekt för varandra, har gemensam ekonomi och öppna böcker och där man med gemensamma insatser lyckas hålla eller underskrida budget och tider till utlovad kvalitet.

Tveka inte på att höra av er så berättar vi mer!

Nordic Wellness

I mitten på 2019 fick Jiben uppdraget att utföra en hyresgästanpassning åt gymkedjan Nordic Wellness för att ackompanjera deras koncept.
Samarbetet med ett av sveriges största friskvårdskedjor utfördes på 1300 kvm, från stomren lokal till fullt färdigt koncept.

Projektet genomföres som totalentreprenad.

Södertälje, 2019.

Läs mer