Kv. Färöarna 3 – Signify

Jiben fick i början av 2021 uppdraget av Kungsleden att genomföra en hyresgästanpassning i Signifys lokaler om 900 kvm. Projektet startade vid en stomren lokal och var vid överlämning ett fullt brukbart kontor. Projektet genomfördes som totalentreprenad.

Kista, 2021.

Projektfakta

Projektnamn:

Kv. Färöarna 3 – Signify

Beställare:

Kungsleden

Byggperiod:

2021

Entreprenadsform:

Totalentreprenad

Plats:

Kista

Byggtid:

3 månader