Kv. Riddaren

I slutet på 2018 fick Jiben möjligheten att arbeta med en utbyggnad av fastigheten Riddaren i markplan. I samband med detta utfördes även fasadrenoveringar och hyresgästanpassningar. Projektet utfördes i två faser, i och med fastighetens läge påverkades ett större område av ombyggnationen, man fick bland annat samverka med SL för optimalt utförande och så liten påverkan på omgivningen som möjligt.

Projektet utfördes som totalentreprenad i samverkan.

2021, Stockholm.

Projektfakta

Projektnamn:

Kv. Riddaren

Byggperiod:

2018-2021

Entreprenadsform:

Totalentreprenad i samverkan

Plats:

Stockholm

Byggtid:

24 månader inkl förstudier