Kv. Umami

När man i Kv Umami i Stockholm efterfrågade hyresgästanpassningar fick Jiben på uppdrag av Mecon förtroendet att renovera byggnadens lokaler för ändamålet. Projektet omfattade 7 lokaler fördelade på 600 kvm i markplan.

Projektet utfördes i utförandeentreprenad.

Sundbyberg, 2021.

Projektfakta

Projektnamn:

Kv. Umami

Beställare:

Wallenstam/Mecon

Byggperiod:

2020-2021

Entreprenadsform:

Utförandeentreprenad

Plats:

Sundbyberg

Byggtid:

6 månader