Sergelhusen – Hästskon

Projekt Sergelhusen omfattar tre huskroppar som vetter mot fyra olika gator – Sveavägen, Malmskillnadsgatan, Hamngatan och Mäster Samuelsgatan. Det är ett av Stockholm citys största ombyggnadsprojekt i modern tid och motsvarar en investering om cirka 4 mdkr. Jiben fick förmånen att skapa fler levande bottenvåningar och genomförde flertalet hyresgästanpassningar i lokalerna, både för restauranger och butiker.

Projektet utfördes som en utförandeentreprenad.

Stockholm, 2022.

Projektfakta

Projektnamn:

Sergelhusen – Hästskon

Byggperiod:

2021-2022

Entreprenadsform:

Utförandeentreprenad